مطالب جدید هر روز در اینجا

مقالات و مطالب پزشکی جدیدکاهش هزینه شما
علی رقم گرانی داروها و مواد هنوز این مرکز بر این تعهد استوار است که با دادن داروهای مورد نیاز پس از جراحی و تهیه روکش موقت در موارد زیبایی و خوراکی های مناسب پس از درمان درد و هزینه های بیماران را کاهش دهیم(ایمپلنت اقساطی مشهد)

پرداخت اقساطی(ایمپلنت اقساطی مشهد)
این مرکز علی رقم گرانی مواد/ایمپلنت/هزینه های جراحی هنوز بر این تعهد استوار است تا هزینه درمان را در اقساط 2 الی 6 ماه از بیماران دریافت کند تا در روند درمان کمک موثری به بیماران باشد(خدمات دندانپزشکی مشهد)

گارانتی درمان
بدلیل استفاده از بهترین مواد و تجهیزات دندانپزشکی در این مرکز و استفاده از برندهای برتر اروپایی و امریکایی ایمپلنت در این مطب کلیه درمانهای انجام شده با دو سال گارانتی انجام می گردد و در صورت بروز هر نوع مشکلی پس از درمان نواقص بصورت رایگان رفع می گردد

کمترین زمان /کمترین درد
برای حداقل رسانی درد و خونریزی در این مطب از روش ایمپلنت دیجیتال که از روش های روز دنیا جهت کاشت ایمپلنت می باشد استفاده می گردد همچنین نوع خاصی ازبهترین ایمپلنت یک تکه وچ که می توان در یک جلسه کلیه پروسه کاشت را با استفاده از تزریق استخوان به پایان رساند در این مطب دندانپزشکی مشهد استفاده می گردد.

محیطی استریل و بهداشتی
استفاده از بهترین و جدید ترین وسایل استریلیزاسیون و رعایت تمام نکات ریز و درشت بهداشتی و استریلیزاسیون که در نهایت باعث کاسته شدن مخاطرات پس از درمان خواهد شد در این مرکز فراهم شده است

تجهیزات مدرن
استفاده از بهترین مواد و تجهیزات دندانپرشکی و همکاری با بهترین لابراتورهای/بهره گیری از سیستم پیشرفته کامپیوتریCAD CAM که امکان ساخت بهترین انواع روکش ها و لامینیت ها را با حداکثر دقت ممکنه و نهایت زیبایی /استفاده از روش کاشت ایمپلنت دیجیتال / شما را در بدست آوردن یک لبخند زیبا کمک خواهد نمود

1E4097C6-1691-47E7-89CD-6002220911B8.jpeg

طبیب الاسنان  تجمیلی و تکمیلی

تلبیس السنان کلش سرامیک

الایام اویا تقدم سرامیک مال اسنان مواد مختلف شان صناع تلبیس الاسنان کلش سرامیک موجود اویا تاکید شراسط اسنان مریض اگدر سوون استعمال من عدهه هذا المواد تجمیلی واید جمیل لماع و کلیش یلمع و متضاد تلبیس الاسنان نحاس معدن ماصیر اتغییر لون اثه

صور نوعیه صوره علاج تلبیس الاسنان سرامیکی و زرع الاسنان و اصلاح طرح ضحکه یعمیل اویا طبیب شبستری ثمانیه تلبیس سرامیکه فی فک سفلی مریض اسنان مریض گلتله من سرامیک اویالون ابیض استعمال من ادهه صارت ، تقدم و یعمل زین اویاها تلبیس سرامیکی شان ثمانیه اسنان امامی فوک و یا لون ابیض و ثخینی اشویه قلیل حدود 03/ میلی ایپس ایماکس اشتغل علیه .عده لون واید جمیل و طبیعه و لما کلش مستحکم

  صور نوعیه صوره علاج تلبیس الاسنان سرامیکی و زرع الاسنان و اصلاح طرح ضحکه یعمیل اویا طبیب شبستری ثمانیه تلبیس سرامیکه فی فک سفلی مریض اسنان مریض گلتله من سرامیک اویالون ابیض استعمال من ادهه صارت ، تقدم و یعمل زین اویاها تلبیس سرامیکی شان ثمانیه اسنان امامی فوک و یا لون ابیض و ثخینی اشویه قلیل حدود 03/ میلی ایپس ایماکس اشتغل علیه .عده لون واید جمیل و طبیعه و لما کلش مستحکم

تلبیس الاسنان

 هذا العلاج[iهذا العلاج اکثر فی اسنان امامی سوون، اسنان سوون طبق و مکان سوون طبق واحد جلد پرسنل و اویا بین کلش جمیل سوون و فی هذا جرعه تلبیس لزگون هذا العلاج معمولا اکثر شان مفاصل و لما عیه الاسنان سوون اختلاف هذا العلاج اویا فتیر عجینه هذا تلبیس الاسنان و اجمل و الاصارت مکسوره کل شغلنه اصیر مره ثانیه اما عجینه کامپوزیت الا مکسور صارت اگدر خلون عجینه کامپوزیت خاطر صیر زین

تبیض الاسنان بلیچ

تبیض الاسنان (بلیچ)تبیض الاسنان اویا حامض ضعیف مرتین یعمل اول فی عیاده طبیب الاسنان وبعد من تبیض شان تثبیت علاج مره ثانیه فی البیت اویا مریض الی مریض اشرب چای لو گهوه به اقل شی احتمال علاج اقلله

حدف ضحکه لثه اویا خیط فی فلک فوگ و تلبیس سرامیکی ثمانیه اسنان امامی فی نوع (ای پی ایکس ایماکس) اویا لون ابیض تبیض الاسنان و لو کلش طبیعی و جمیل و اویا استحکام کافی سوون . اسنان اول موبرد و کلش من فضلکم بخ جریده مراجعین . جریده دکتر شبستری اقنین زرع الاسنان فی نواحی اول و ثلاثه صوب یسار فک اولیا  من خط وسط زرعون و شان

صلاح طرحه ضحکه

 

اثنین زرع الاسنان ثلاثه تلبیس الاسنان سوون من نوعیه زیرکونیا به شکل ابیض اشکلون اگدر ثلاثه اسنان امامی فک اولیا اویا زرع اسنان اویا سوون ابیض و اویا ثلاثه تلبیس الاسنان ترکیب خلون

 

تلبیس الاسنان خلون الی زرع الاسنان بهالفاتوره اسعار مختلفه فی هذا المریض خاص فی خط وسط زرعون و شان اسنین زرع الاسنان ثلاثه تلبیس الاسنان سوون  من نوعی زیرکونیا به شکلون بریچ ادر ثلاثه الاسنان امامی فک اولا اویا اثنین زرع الاسنان اویا سوون بریج ثلاثه تلبیس الاسنان ترکیب خلون تلبیس الاسنان سبون من زیرکونیا لون و استحکام کلش مستحکم سعر نهایی زرع الاسنان مربوط به تلبیس الاسنان خلون علی زرع الاسنان و به الفاتوره اسعار مختلفه فی هذا المریض خاص ترکیب صعب اویا

 

 در این بیمار خاص ، ترکیب پیچیده ای از درمانهای مختلف شامل :
اصلاح طرح لبخند و حذف خنده لثه ای ، ایمپلنت یک دندان شکسته میانی در سمت چپ فک بالای بیمار ، روکش های ساخته شده از زیرکونیا و سرامیک در رنگ اکسترا بلیچ و نهایتا لامینت سرامیکی سایر دندانهای قدامی بیمار انجام گردید.

ایمپلنت دو دندان شماره دو چپ و دو راست بالای بیمار بهمراه لامینت سرامیکی برای سایر دندان های قدامی بیمار انجام شد تا شش دندان قدامی بالا  ( شامل دو ایمپلنت )  از نظر رنگ و فرم یکسان و قرینه بشوند .

 لامینت کامپوزیتی مستقیم در مطب با حداقل تراش و اکثرا حتی بدون تراش و بدون قالب گیری با استفاده از کامپوزیت ایمپرس اووکلار رنگ خیلی سفید بلیچ BL  توسط  دکتر شبستری انجام شده است.

لامینت ها و روکش ساخته شده از زیرکونیا و سرامیک در شش دندان قدامی فک بالای بیمار .


2020-01-27

 طب الاسنان تجمیلی مشهد

دندانپزشکی زیبایی
دندانپزشکی زیبایی

الدکتورعلیرضا الشبستری حایز عای درجه فی طب الاسنان (فلوشیب) جمال من جامعه السیدنی استرالیا
الدکتورعلیرضا الشبستری حایز عای درجه فی طب الاسنان (فلوشیب) ایپلنت من جامعه السیدنی استرالیا
لیش نحن مطالبین من افضل عیاده تجمبلی فی مدینه المشهد شان استقبال من زوار و خطار محترم من بلاد العربیه

من محفظتنا من هذا القسمه مشاهدون

ایمپلنت کل دهان
ایمپلنت تمام دهان

نمونه درمان روکش دندان
کاشت ایمپلنت

من اهم خدماتنا

مرکز طب الاسنان الدکتور شبستری مع استخدام احدث وافضل الاجهزه التکنولوجیا الطبیه واعلی التقنیات فی مشهد المقدس وفی مکان هادی و مریح و مع الاستلزام بجمیع القوانین …..یکون بخدمت جمیع مراجعین الاعزاء من جمیع انحاء العالم وهدفنا وغایتنا ان نهیي افضل الاجواء والخدمات عن طریق اعلی جوده فی العمل للمراجعین الکرام.

1-زراعه الایمبلنت واستعاده عظام الفکین و من ثم تجهیزها لتکون مستعدا لزرع الایمبلت .

2-جمیع انواع المعالجات التجمیلیه.

3-انواع المعالجات الترمیمیه و تجهیز الاسنان بغطاء الاسنان .

4-معالجه جذر الاسنان و سحب العصب و جمیع عملیات جراحه الجذر

5-جمیع انواع عملیات جراحه الفم لب الفم جراحه الاسنان الخلفیه.

6-جمیع انواع المعالجات الطبیه للاسنان –تنظیف –حشو الاسنان و…

 من محاسن المراجعه عندنا( طب الاسنان تجمیلی مشهد)

1-استعمال افضل طرق المعالجه والتقنیه العالیه لتنزیل حد الالم و الاظطراب الیاقل شی حین المعالجه.

2-الاستخدام من افضل و احدث الاجهزه الطبیه ذو تقنیه عالیه جدا و الاستلزامبجمیع النکات الطبیه و الصحیه التی یوجب مراعاتها من اجل صحه المعالج.

3-الاستعمال من افضل المنتجات و الدعامات و المخدرات.مثال:استخدام نظام البیزو لعملیات جراحه الایمبلنت و جراحه الاسنان الخلفیه (ضرس العقل) لتنزیل درجه الالم والورم و الالتءاب الی اقل شی ممکن و تساعد هذه التقنیه علی ان تنسجم الالیاف بسرعه اکبر .وتقوم بوصول العوارض الجانببیه الی اقل شی.الاستعمال من اللیرز فی عملنا لتبییض الاسنان جراحه اللثه و لب الاسنان

استخدام من نظام ال cod cam  الذی من خلالها نصل الی افضل الاغظیه السنیه(البریج) و یجعل الاسنان اکثر جمالا وذو مقاومه اکبر.

 طب الاسنان تجمیلی مشهد


2020-01-27

طب الاسنان مشهد

علیرضا شبستری

بذه مختصره  عن موهلات وحیات العالم الطبیب الدکتورالسيد علی رضا شبستریالدكتور علير ضا شبستري ولد فی مشهد.وتخرج من جامعه علوم الطب فی مشهد فی فرع طب الاسنان.

وفی عام 1997-1998 میلادی هاجر الی استرالیا وسکن هناک.بعد ان توفق من تعدی وعبور دورات متعدده جامعیه واختبارات شفهیه و عملیه توفق ان یکون

عضوا فی لجنه الطبیه لطب الاسنان فی استرالیا .التی هی بمثابه المرجعیه العلمیهالرسمیه الطبیه فی استرالیا.ومن واجبها الاعتراف بموهلات اطباء الاسنان المهاجرین من بلدان اخری الی استرالیا.

الدکتورعلیرضا الشبستری بعدما حصل علی عضویه رسمیه فی جمعیه طب الاسنان تاهل الی دورات علمیه تحصیلیه تکمیلیه فی مجال علم تجمیل و طب الاسنان یا ……فی فروع طب وتجمیل الاسنان فی سیدنی والایمپلنت فی وکتوریا وفی  النهایه بعد ما حصل علی شهادات تایید واعتراف من وزاره الصحه فی استرالیا.الدکتور شبستری فی عام 2010_2011 وبعد مضی 14 عاما من التجربه

والمهنیه فی تجمیل وعلم طب الاسنان عاد الی وطنه وفی مشهد المقدس قام بتاسیس وافتتاح مرکزا طبیا ومستوصفا  لمعالجه وتجمیل الاسنان علی طرق الحدیثه والمتبکره علمیا فی عالم الاسنان فابدع بذلک وشاع صیطه فی وشاع صیطه فی عموم البلاد

تیم دندانپزشکی شبستری
تیم دندانپزشکی شبستری

مطب دکتر شبستری
مطب دکتر شبستری

-استعما من افضل شی و اکثر دقه اقل ضرر طریق

-اعتراف و اشعه فی جهاز راقی R.V.G اویا واصل به اقل اشعه X خلی علی مریض احسن نتیجه الممکن

-علاجات فی هذه العیاد شان استفاده من مواد زین و نوعی عرفه و یومی العالم شان سنتین ضمانه و صار الاسنان خرابن بعد من العلاج مجانی سوون

استعمال افضل طرق المعالجه والتقنیه العالیه لتنزیل حد الالم و الاظطراب الی اقل شی حین المعالجه.

-الاستخدام من افضل و احدث الاجهزه الطبیه ذو تقنیه عالیه جدا و الاستلزام

بجمیع النکات الطبیه و الصحیه التی یوجب مراعاتها من اجل صحه المعالج.

-الاستعمال من افضل المنتجات و الدعامات و المخدرات.

-استخدام نظام البیزو لعملیات جراحه الایمبلنت و جراحه الاسنان الخلفیه (ضرس العقل) لتنزیل درجه الالم والورم و الالتءاب الی اقل شی ممکن و تساعد هذه التقنیه علی ان تنسجم الالیاف بسرعه اکبر .وتقوم بوصول العوارضالجانببیه الی اقل شی.

-الاستعمال من اللیرز فی عملنا لتبییض الاسنان جراحه اللثه و لب الاسنان

استخدام من نظام ال cod cam  الذی من خلالها نصل الی افضل الاغظیه السنیه

(البریج) و یجعل الاسنان اکثر جمالا وذو مقاومه اکبر.

-حصل مکان حاجب استریل و جماعه خبره شان وصولون به اقل شی الم و اضطراب

من اهم خدمتنا

طبیب الاسنان مشهد

  1. زراعه الایمبلنت واستعاده عظام الفکین و من ثم تجهیزها لتکون مستعدا لزرع الایمبلت .

  2. جمیع انواع المعالجات التجمیلیه.

  3. انواع المعالجات الترمیمیه و تجهیز الاسنان بغطاء الاسنان .

  4. معالجه جذر الاسنان و سحب العصب و جمیع عملیات جراحه الجذر

  5. جمیع انواع عملیات جراحه الفم لب الفم جراحه الاسنان الخلفیه.

  6. جمیع انواع المعالجات الطبیه للاسنان –تنظیف –حشو الاسنان و…(طبیب الاسنان مشهد)

 


shutterstock_101245336-1200x1078.jpg
2015-09-22

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.


سئوالات پر تکرار

طول عمر و دوام ایمپلنت چقدر است
ایمپلنت بدون جراحی چیست
قیمت ایمپلنت چند است
دلیل تفاوت قیمت (زیبایی- ایمپلنت ) در مطب های مختلف
قسمت های مختلف تشکیل دهنده ایمپلنت چیست
مدت زمان مورد نیاز برای یک درمان موفق
مراقب افراد بدون تخصص و مداخله گر در پروسه درمان باشید
فایل ویدیو

تابع عملنا

نشر نص فیدیو تعلیمی من دکتور فی برنامج الراحیات فی قناه خمسه خراسان رضوی
کلیه حقوق این قالب مربوط به مطب دندانپزشکی شبستری می باشد طراح نوآوران پردازش

فیلترها: لیست تگ ها برای جستجو